Menadžment

Davor Milićević

Vlasnik kompanije

Maja Čečavac

Direktor

Radenko Spremić

Zastupnik

Svetlana Stanojević

Direktor kadrovsko pravnog područja

Nevena Ponjavić

Direktor područja nabavka

Đorđe Malbaški

Glavni inženjer proizvodnje praškastih deterdženata

Slađan Marinović

Glavni inženjer proizvodnje tečnih deterdženata