Osećaj za čisto!
SAČUVAJMO PRIRODU!
Molimo Vas, ne štampajte ovu stranicu ako nije neophodno

Mapa sajta
pravno obaveštenje
© Beohemija Inhem
Početna strana > Kutak za potrošače
Kutak za potrošače

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05 – dr. zakon), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 129/04) i Odluke direktora „Beohemije” D.O.O. broj 22427 od 20.09.2010. godine utvrđena su

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA
“DUEL I SPIN, MIRIŠE NA VIŠE”

Član 1.

Priređivač nagradne igre “Duel i Spin, miriše na više” je “Beohemija” d.o.o., sa sedištem u Beogradu, ul. Kumodraška 290, matični broj 17079590, PIB 100165386 (u daljem tekstu: Priređivač).

Član 2.

Nagradna igra se priređuje pod nazivom “Duel i Spin, miriše na više.”

Član 3.

Nagradna igra se priređuje u okviru promotivne kampanje 5 novih proizvoda pod zajedničkim imenom "SELECT" iz proizvodnog asortimana privrednog društva "Beohemija" d.o.o. Beograd.

Član 4.

Nagradna igra “ Duel i Spin, miriše na više” počinje 01. novembra 2010. godine i trajaće do 30. januara 2011. godine, a priređivaće se na teritoriji Republike Srbije.

 Član 5.


Opis nagradne igre:
Na proizvodima  “Duel i Spin” sa oznakama nagradne igre “Duel i Spin, miriše na više”, pod zajedničkim imenom "SELECT", koji čine novi Duel prašak u pakovanju od 3 kg + gratis 300 g, novi Duel omekšivač u pakovanjima od 1000 ml i 2000 ml + gratis 250 ml, novi SPIN tečni deterdžent za sudove u pakovanju od 500 ml i 1250 ml + gratis 250 ml, nalazi se odštampan i jasno obeležen nagradni kupon.
Svaki potrošač koji pošalje kupon sa jednog od pet proizvoda "SELECT" koji učestvuju u nagradnoj igri, poštanskim putem do 23.01.2011. godine, na adresu privrednog društva "Beohemija" d.o.o. ul. Kumodraška br. 290, Beograd, konkuriše za jednu od nagrada. Sve prispele pošiljke će se sakupiti na jednom mestu, a izvlačenje će se obaviti 30.01.2011. godine, na TV „Pink”-u, u prisustvu tročlane komisije, koju imenuje Priređivač.
Nagradni fond sadrži:
- 50 nagrada, 10 dana putovanje za dve osobe u Šarm El Šeik, Egipat

Član 6.

U ovoj nagradnoj igri mogu učestvovati samo fizička lica sa stalnim boravkom u Republici Srbiji.
U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni u privrednom društvu “Beohemija” d.o.o. i „Beohemija-Inhem” d.o.o, kao ni njihovi prvostepeni rođaci ( roditelji i deca, brat, sestra,  supug ili supruga ).

Član 7.
Svi dobitnici će biti obavešteni da su postali dobitnici nagrada, prilikom čega će biti dužni da Priređivaču daju svoje lične podatke.

Na ambalaži Proizvoda sa zajedničkim nazivom "SELECT" (Duel prašak u pakovanju od 3 kg + gratis 300 g, novi Duel omekšivač u pakovanjima od 1000 ml i 2000 ml + gratis 250 ml, novi SPIN tečni deterdžent za sudove u pakovanju od 500 ml i 1250 ml + gratis 250 ml) biće oznake nagradne igre "Duel i Spin, miriše na više".
Priređivač nije odgovoran za dalju komercijalizaciju proizvoda sa oznakom nagradne igre,  posle 23. januara 2011. godine.

Član 8.

Nagradni fond:


Opis nagrade

Količina

Pojedinačna vrednost

Ukupno

10 dana putovanje za dve osobe u Šarm El Šeik, Egipat

50

72.380,00 dinara

3.619.000,00 dinara

Ukupni nagradni fond je 3.619.000,00 dinara.

Član 9.

Dobitnici nagrada biće izvučeni 30.01.2011. godine. 

Član 10.
Pravila nagradne igre će, po dobijanju saglasnosti ministra finansija, biti objavljena u dnevnom listu „Glas Javnosti”.

Član 11.
Rezultati i lista dobitnika nagrada će biti objavljena u dnevnom listu "Blic" koji se distribuira na celoj teritoriji Repuplike Srbije u roku od 15 dana od dana završetka Nagradne igre, kao i na veb sajtu „Beohemije”: www.beohemija.com. 

Član 12.
Nagrade će biti uručene dobitnicima nakon obavljenog izvlačenja najkasnije u roku od 60
dana od dana izvlačenja.

Član 13.
Po okončanju nagradne igre, Priređivač će u roku od 15 dana obavestiti Upravu za igre na sreću o rezultatima nagradne igre, sa podacima o dobitnicima ( ime, prezime i JMBG ).

Član 14.
Za nagrade jemči Priređjivač i one ne mogu biti zamenjene za novac.

Član 15.
Priređivač se obavezuje da, umesto dobitnika, plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Član 16.
Eventualni sporovi između Priređivača i učesnika u Nagradnoj igri  biće rešeni na miran  način, a u slučaju kad to nije moguće, nadležan je sud u Beogradu.

Član 17.
Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti ministra finansija.

Beohemija d.o.o.
Generalni direktor
Željko Žunić